KHÓA LUYỆN THI CHỨNG CHỈ CAMBRIDGE

 Khóa luyện thi lấy chứng chỉ Cambridge (Starters, Movers, Flyers)

Cambrigde English Qualifications (chứng chỉ tiếng Anh Cambridge) là chứng chỉ tiếng Anh được cấp cho mọi lứa tuổi. Các kỳ thi Cambridge English được công nhận bởi hơn 25.000 trường đại học, các doanh nghiệp, chính phủ trên toàn thế giới và có giá trị vĩnh viễn. Chứng chỉ này có giá trị quan trọng cho mục đích nhập học ở các trường chuyên, các lớp song ngữ, tiếng Anh tăng cường hoặc các trường Đại học quốc tế, xin việc làm v.v…
Trong đó, Starters, Movers, Flyers là bộ ba trong các chứng chỉ thuộc Cambridge English Qualifications. Mỗi văn bằng chứng chỉ đều tương ứng với một cấp độ cụ thể trong Khung Tham Chiếu Trình Độ Ngôn Ngữ Chung Châu Âu (CEFR) và cung cấp một trọng tâm rõ ràng cho chương trình học tập. Chủ đề và bài tập trong các kỳ thi được thiết kế nhằm củng cố việc học tập tại lớp của học sinh, tạo cho trẻ sự tự tin giao tiếp bằng Anh ngữ.

chứng chỉ cambridge

Tại Alpha Academy, các em có thể hoàn toàn tự tin đăng ký thi lấy Chứng chỉ tiếng Anh Cambridge sau khi đã hoàn thành cấp độ Alpha Young 1, hoặc có thể đăng ký lớp luyện thi theo lịch học có sẵn.

Khóa học anh ngữ